Kredyty na oświadczenie

Coraz więcej kredytów na oświadczenie

Każdy bank stara się prowadzić taka politykę, by oferować jak najwięcej produktów finansowych, by mieć ofertę dostosowaną do jak największej liczby potencjalnych klientów, zarówno jeśli chodzi o prowadzenie kont bankowych, gromadzenie pieniędzy na lokatach terminowych, jak też w segmencie udzielanych kredytów. To właśnie różnica w oprocentowaniu i kosztach pomiędzy kredytem a lokata bankowa stanowi zysk każdego banku, a wiec im więcej tego rodzaju lokat i kredytów, tym lepsze zyski dla danej instytucji finansowej.

Dlatego też wiele banków wprowadza obecnie maksymalnie uproszczone procedury, jeśli chodzi o kredyty, co na pewno zachęca większą ilość osób do korzystania z tych uproszczonych produktów finansowych, bo nikt przecież nie lubi sytuacji, kiedy trzeba do banku donosić kolejne zaświadczenia, poświadczenia czy dokumentacje dotyczącą posiadanego mienia. Dlatego też coraz częściej możemy się spotkać z taka ofertą banków, co możemy oglądać w reklamach telewizyjnych czy internetowych, ze banki udzielają kredytów na tak zwane oświadczenie.

Tego rodzaju oświadczenie ustne, wyrażone następnie przez kredytobiorcę w formie pisemnej, może dotyczyć na przykład wysokości osiąganych dochodów, oświadczenie dotyczące stanu rodzinnego danej osoby, czyli wpisanie ilości osób posiadanych na swoim utrzymaniu czy też tego, jakie posiada dany klient tak zwane wydatki stałe, czyli opłaty za wodę, prąd, gaz, mieszkanie czy telefon. Takie kredyty czy pożyczki na oświadczenie możliwe są jednak raczej w sytuacjach, kiedy towarzyszą temu sprzyjające dla klienta okoliczności. Można do nich zaliczyć dobra historie kredytową danej osoby, a wiec udokumentowane korzystanie już z różnego rodzaju kredytów, przy czym były one spłacane terminowo, bez opóźnień i spłacone zostały w całości.

Taką korzystną okolicznością może być też brak nazwiska klienta w bazie dłużników, a więc osób zalegających czy to z opłatami za poszczególne media, czy z innego rodzaju zadłużeniem, a co za tym idzie – dopisaniem osoby do listy dłużników. Jeśli dany klient korzystał już z produktów danego banku, a w szczególności posiada tam konto rozliczeniowe lub korzystał z kredytu udzielonego przez dany bank, również jest to bardzo korzystna okoliczność, bank traktuje danego klienta jako w pewnym sensie swojego, licząc przy tym, że w przyszłości klient ten również będzie korzystał z rozszerzonej oferty tego banku.

Coraz więcej banków oferuje swoim klientom kredyty na oświadczenie również dlatego, że dołączona jest do nich opcja obowiązkowego ubezpieczenia danego kredytu – to jest dodatkowym zabezpieczeniem dla banku w przypadku niespłacalności danego zobowiązania pieniężnego, utraty pracy przez klienta czy jego śmierci, korzysta również na tym firma ubezpieczeniowa, współpracująca w tym zakresie z bankiem, bowiem ma gotowego klienta do ubezpieczenia, bez potrzeby wydawania pieniędzy na kosztowne reklamy czy akcje marketingowe. Tak wiec kredyt na oświadczenie wydaje się na stałe gościć już w naszych bankach, co jeszcze kilkanaście lat temu było nie do wyobrażenia.